NADAČNÍ FOND ROTARY CLUBU HRADEC KRÁLOVÉ PRO NADANÉ STUDENTY

SI VÁS DOVOLUJE INFORMOVAT, ŽE SE VE VFINÁLE KOCIÁNOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE ÚSPĚŠNĚ UMÍSTILI

2 NADANÍ STUDENTI ZE SLOVENSKA A ČESKA

FILIP FEHÉR (SR), BOHA MOON (ČR)

Mezi nejúspěšnějšími byli studenti z ČR a SR!

Dnešní koncert vítězů Kocianovy houslové soutěže zahájil dětský orchestr, složený ze soutěžících a doplněný o členy Decapoda ústecké ZUŠ s předsedu Pavla Šporcla.

Koncert vítězů skvěle uváděla Lenka Barvínková.

 

Mezi nejúspěšnějšími nadanými studenty se umístili tito z České a Slovenské republiky:

 

Boha Moon (ČR)
První cena ve čtvrté kategorii
 
Filip Fehér (SR)
První cena v první kategorii
 

 

Nadační fond MUDr. Stanislava Nováka je velice rád, že mohl podpořit tuto nádhernou akci, neboť nadaní studenti jsou tou správnou investicí do budoucnosti.

“S chutí jsme navštívili festival Kocianovo Ústí, což je mezinárodní houslová soutěž s velkou tradicí. V pátek se tam gratulovalo emeritnímu předsedovi odborné poroty a profesoru pražské HAMU Ivanu Štrausovi k jeho 85. narozeninám. A i v tomhle věku nám zahrál,” uvedl starosta města Ústí nad Orlicí, pan Petr Hájek.

Pan starosta dále uvádí: “Právě akce, jako je tahle, jsou důkazem, že skvělá kultura nepatří jenom do Prahy a velkých měst, ale že kde je vůle, je i cesta.” Tato cesta byla zde nalezena díky panu starostovi Petru Hájkovi a uměleckému řediteli festivalu a popularizátorovi klasické hudby Pavlu Šporclovi.

Končící 64. ročník Kociánovy houslové soutěže proběhl úspěšně také díky Petře Kodytkové a mnoha dalším. Proběhla také vzpomínka na bývalého předsedu Pavla Hůlu a Pavla Sedláčka, kteří již bohužel nejsou mezi námi a byli pro akci velkou oporou.

Za Nadační fond MUDr. Stanislava Nováka byli na akci přítomni Roman Šimek a Tomáš Pilař, kteří předali vítězům ceny. Všem vítězům patří ještě jednou velká gratulace.

VŠEM SOUTĚŽÍCÍM PŘEJEME MNOHO ÚSPĚCHŮ!

VIDEO - FINÁLNÍ VYSTOUPENÍ BOHA MOON (ČR)

NADAČNÍ FOND ROTARY CLUBU HRADEC KRÁLOVÉ PRO NADANÉ STUDENTY

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA AKTUÁLNĚ ZAHÁJENOU

KOCIÁNOVU HOUSLOVOU SOUTĚŽ

V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Kociánova houslová soutěž zahájena

Naživo, trojrozměrně, fyzicky, hmatatelně. Přehlídka hudebních talentů bude mít po letech osvědčený formát. Kocianova houslová soutěž potrvá od 4. do 7. května. Prolne se s ní i festival Kocianovo Ústí. 

 

„Loňský ročník měl distanční podobu. V roce 2020 nebyl vůbec. Letos se k nám chystá 44 mladých houslistů ze 14 zemí světa. Čechů je 19, zahraniční účast tedy znovu tvoří víc než polovinu. Převažují samozřejmě soutěžící z Evropy, dorazí ale i účastníci ze Spojených arabských emirátů, Mongolska anebo Japonska. Soutěžící měli podat přihlášku na konci února, kdy byl ještě svět sevřený pandemií a těžko se plánovala cesta přes půl světa. Proto jsem za tu účast vděčná a na setkání s dětmi se těším,“ říká ředitelka soutěže Lenka Lipenská.

Šporcl v nové roli 
Výkony soutěžících 64. ročníku ohodnotí odborná porota. Jejím novým předsedou bude houslista Pavel Šporcl, který nahradí nedávno zesnulého Pavla Hůlu. „Je to pro mě velká čest a nová role. Dlouholetý předseda udělal spoustu báječné práce pro Kocianovu houslovou soutěž.“
Pavel Šporcl je zároveň od roku 2016 patronem soutěže. Kdysi ji sám vyhrál: „Považuju to za jeden ze svých největších úspěchů, minimálně v tom dětském věku. Na soutěž jsem se připravoval celý rok a byl to takový můj největší roční cíl. Stal jsem se laureátem a poznal jsem svého budoucího pana profesora Václava Snítila, legendárního učitele a dalšího předsedu Kocianovy houslové soutěže. V jeho šlépějích chci pokračovat.“

VŠEM SOUTĚŽÍCÍM PŘEJEME MNOHO ÚSPĚCHŮ!

HOUSLOVÁ SOUTĚŽ

NADAČNÍ FOND ROTARY CLUBU HRADEC KRÁLOVÉ PRO NADANÉ STUDENTY

&

NADAČNÍ FOND MISTRA JAROSLAVA KOCIANA

SE DOHODLI NA PARTNERSTVÍ PŘI AKCI

KOCIÁNOVA HOUSLOVÁ SOUTĚŽ 2022

Těšíme se na spolupráci a držíme palce všem nadaným studentům !

Dnešní den byla podepsána smlouva o spoluprácí s Kocianovou houslovou soutěží 2022, kde je náš Nadační fond, založený rotariánem MUDr. Stanislavem Novákem jedním ze sponzorů finančních voucherů, které jsou věnovány jmenovitě vítězům jednotlivých kategorií a laureátovi.

 

FOTKY

Harmonogram Kocianovy houslové soutěže 2022

Středa 4. 5. 2022

9.00 slavnostní zahájení soutěže před budovou Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, v případě nepříznivého počasí v sále ZUŠ

9.30 losování 1. kategorie + společné fotografování soutěžících

10.00 1. kategorie

12.30 losování 1. kolo 2. kategorie + společné fotografování soutěžících

13.00 1. kolo 2. kategorie

14.30 losování 1. kolo 3. kategorie + společné fotografování soutěžících

15.00 1. kolo 3. kategorie

16.30 losování 1. kolo 4. kategorie + společné fotografování soutěžících

17.00 1. kolo 4. kategorie
19.30 Komorní filharmonie Pardubice a Kai Gergov, festivalový koncert, Roškotovo divadlo

 

Čtvrtek 5. 5. 2022

9.00 2. kolo 3. kategorie

14.00 seminář pro pedagogy, lektor Wladislaw Winokurow, pedagog laureáta 2021

19.30 Jitka Zelenková, festivalový koncert, Roškotovo divadlo

 

Pátek 6. 5. 2022

9.00 2. kolo 2. kategorie

12.00 2. kolo 4. kategorie

19.30 Pocta Ivanu Štrausovi, festivalový koncert, Roškotovo divadlo

 

Sobota 7. 5. 2022

10.00 přijetí vítězů a zahraničních účastníků starostou města

14.30 koncert vítězů a laureáta, Roškotovo divadlo

Stanislav Novák

VZPOMÍNKOVÁ KNIHA

MUDr. Stanislava Nováka

Poslání podle hesel „Služba nad vlastní zájmy“ (Service above self) a „Nejvíce získává ten, kdo slouží nejlépe“ je jedním ze základních cílů Rotary. Tyto myšlenky šířil Stanislav Novák, jakožto dlouholetý člen Rotary Clubu Hradec Králové a především zakladatel Nadačního fondu pro nadané studenty, svým celoživotním dílem a činností vždy naplno.