KONCERT

BONI PUERI

&

ANDREA KALIVODOVÁ

DIRIGENT MAREK ŠTILEC

26.9.2021 OD 18:00 HODIN
KATEDRÁLA SV. DUCHA
HRADEC KRÁLOVÉ

V Katedrále zněly písně velikánů pro nadané studenty

Hradec Králové, 27.9. 2021 – Pomáháme měnit životy – říká motto mezinárodní klubové organizace Rotary. V neděli 26. září jsme byli svědky naplnění tohoto motta v praxi. V 17.00 hodin se začali ke Katedrále svatého Ducha v Hradci Králové scházet první hosté. Koncert, pořádaný právě Rotary klubem, byl charitativní akcí, jejíž výtěžek byl předán Nadačnímu fondu MUDr. Stanislava Nováka pro nadané studenty.

„Rotary působí ve více než 200 zemích, kde v 35 000 rotary klubech sdružuje 1,2 mil. členů – žen i mužů, vůdčích osobností a profesionálů z různých oborů. Tuto celosvětovou síť spojuje myšlenka vyjádřená mottem „Service Above Self“ (Služba na prvním místě), kdy rotariáni dobrovolně věnují svůj čas a schopnosti ve prospěch druhých. Na základě etických principů a hodnot naplňují své ušlechtilé poslání – dělat svět lepším,“ vysvětluje Ing. Otakar Divíšek z Rotary clubu Hradec Králové, hlavního iniciátora akce.

Návštěvníci Charitativního koncertu si vyslechli v krásném prostředí Katedrály sv. Ducha díla Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a jiných známých velikánů v podání přední české mezzosopranistky Andrey Kalivodové a českého chlapeckého sboru BONI PUERI. Andrea Kalivodová působí jako sólistka Národního divadla Praha, kde ztvárňuje významné role operního repertoáru včetně světoznámé Carmen. Chlapecký sbor BONI PUERI patří k nejvýznamnějším evropským hudebním tělesům.

Cílem charitativního koncertu bylo získat finanční prostředky pro Nadační fond MUDr. Stanislava Nováka pro nadané studenty, kteří mají nadání v některém z oborů (hudebním, výtvarném, vědeckém aj.), avšak finanční situace jejich rodiny by jim rozvoj talentu nemohla umožnit. Z tohoto fondu byla již podpořena řada dětí či studentů (klavírista Matyáš Novák, podpora projektu Formule od studentů Gymnázia J.K.Tyla, podpora projektu vydání Učebnice matematiky pro studenty od studentů Gymnázia J.K.Tyla, podpora účasti nadaných studentů Prvního soukromého jazykového gymnázia HK na vědecké mezinárodní konferenci ICYS (kde se opakovaně podařilo i přes velkou mezinárodní konkurenci studentů z celého světa obdržet 1. a 2. místa) a spousta podobných projektů v Hradci Králové a širokém okolí).

Na podporu se tímto charitativním koncertem podařilo vybrat částku v souhrnné výši 187.000,- Kč. Tento obnos byl formou šeku předán v samém závěru večera předsedovi Nadačního fondu Ing. Romanu Šimkovi. „Koncert byl pro všechny nezapomenutelným zážitkem. Jsme velice vděční všem sponzorům za projevenou podporu naší činnosti a moc si toho vážíme. Náš zakladatel a rotarián Stanislav Novák vždy věřil, že právě děti jsou naše budoucnost. Pokud mají výjimečné nadání, jsme povinni jim dát možnost jejich schopnosti rozvinout,“ uvádí Roman Šimek. „Rád bych poděkoval Rotary clubu Hradec Králové a všem dalším organizátorům koncertu za jejich práci, díky níž se pro Nadační fond podařilo získat tuto krásnou částku,“ dodává pan Šimek závěrem.
Za účasti operní pěvkyně Andrey Kalivodové a sbormistra BONI PUERI Pavla Horáka proběhlo po koncertu představení knihy o zakladateli Nadačního fondu, MUDr.Stanislavu Novákovi. Patrony knihy se stali manželka Stanislava Nováka, paní Růžena Šlemínová-Nováková a členové Rotary clubu Ing. Petr Novotný, Ing. Otakar Divíšek, Doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc. a Ing. David Kafka.

Fotky z koncertu

KONCERT 2021 HRADEC KRÁLOVÉ
Stanislav Novák

VZPOMÍNKOVÁ KNIHA

MUDr. Stanislava Nováka

Poslání podle hesel „Služba nad vlastní zájmy“ (Service above self) a „Nejvíce získává ten, kdo slouží nejlépe“ je jedním ze základních cílů Rotary. Tyto myšlenky šířil Stanislav Novák, jakožto dlouholetý člen Rotary Clubu Hradec Králové a především zakladatel Nadačního fondu pro nadané studenty, svým celoživotním dílem a činností vždy naplno.